Betonghåltagning-Rivning

Vi utför all sorts håltagning i armerad betong, tegel, lättbetong, leca och granit.

Det kan t.ex. vara hål för nya rörstammar, ventilation, hisschakt eller dörröppningar. Vi har även utrustning för bilning.

IMG_2120

Vi utför:

  • Håltagning i betong, trä, tegel & granit
  • Rivning av olika konstruktioner

De metoder vi använder oss av är:

  • Borrning 0-700mm
  • Sågning med Klinga 0-52cm
  • Sågning med Wire ingen begränsning på tjocklek
  • Rivningsrobot BROKK 180