Bergsprängningsentreprenör med erfarenhet

BEF

Organisationen för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter.

Katrineholms Betonghål AB

Vi på Katrineholms Betonghål AB utför bland annat sågning, borrning och bilning i betong, sten- och betongspräckning samt mindre schaktningsarbeten.

Ledningskollen

Ska du göra markarbeten? Innan du gräver, ta reda på var nergrävda ledningar och kablar finns. Besök www.ledningskollen.se för mer information.