Länkar

Bergsprängningsentreprenör med erfarenhet

Organisationen för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter.

Vi på Katrineholms Betonghål AB utför bland annat sågning, borrning och bilning i betong, sten- och betongspräckning samt mindre schaktningsarbeten.

Ska du göra markarbeten? Innan du gräver, ta reda på var nergrävda ledningar och kablar finns. Besök www.ledningskollen.se för mer information.