Vi hjälper dig när du behöver hjälp att ta bort berg, sten och betong.

Sten & Betongteknik i Katrineholm AB är auktoriserad bergsprängare med lång erfarenhet av sprängning i olika miljöer. Vi utför håltagning i betong, tegel, lättbetong, leca och granit.

Bergsprängning

Vi utför bergsprängningar ovan jord till exempel för: rörgravar, husgrunder, skogsbilsvägar, parkering.

Försiktig sprängning i tätort är för oss vanligt förekommande uppdrag som vi utför åt privatkunder och företag i och omkring Katrineholm.

Berg och stenspräckning

Berg- och stenspräckning

Spräckning är ett alternativ när det är mindre mängder av sten och berg som skall bort då denna metod är dyrare än sprängning.

Spräckning av berg och sten passar bra i känsliga miljöer och tätbebyggda områden där sprängning ej är möjlig.

Tänk på att det vid spräckning i tätort krävs polistillstånd.

Punkt 3.2

Betonghåltagning

Vi utför all sorts håltagning i armerad betong, tegel, lättbetong, leca och granit. Det kan t.ex. vara hål för nya rörstammar, ventilation, hisschakt eller dörröppningar.

Vi har även utrustning för bilning.

Vi vänder oss till både privatkunder och företag. Några av våra återkommande kunder är SKF Mekan, Bygg & Schakt och Tegelstaden Bygg.