Policy

Miljöpolicy, kvalitetspolicy & arbetsmiljöpolicy

Sten & betongteknik ska ha den grundläggande inställningen att verksamheten skall bidra till ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att använda rätt arbetsmetoder, utrustning samt material, även förbrukningsmaterial som skapar god arbetsmiljö och tar hänsyn till vår miljö, djur och natur.

Miljömål

  • Avfall bortforslas på ett riktigt sätt till av beställaren anvisad plats eller till återvinningsstation.
  • Källsortering och återvinning av material på ett miljömässigt riktigt sätt.
  • Personalen ska stimuleras att aktivt delta i miljöansvaret.

Kvalitetspolicy

Sten & betongteknik ska verka för att uppfylla kundernas krav på kvalitet, funktion, tid och ekonomi. Vi strävar efter att hela tiden utveckla oss och våra arbetssätt för att fortsatt ha en hög kvalitet och servicenivå. Genom duktig personal, maskinella resurser skall vi jobba för att vara ett naturligt val för våra uppdragsgivare.

Arbetsmiljöpolicy

Företaget ska erbjuda alla anställda en säker och stimulerande arbetsmiljö. Personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning. Arbetsmiljöaspekter skall beaktas vid inköp av maskiner och utrustning.