Sten- & bergspräckning

Stenspräckning är en metod för borttagning av sten och berg som passar bra i känsliga miljöer.

Vi utför:

  • Spräckning av berg och sten inomhus
  • Spräckning för va-gravar
  • Spräckning i väldigt vibrations känsliga miljöer
  • Spräckning där det är mindre mängder för att slippa kostnaderna för besiktning av fastigheter.
sten-bergsprackning

De metoder vi använder oss av är:

  • Yamamoto & Splitstone: Är en hydraulcylinder som spräcker berget med stålkilar.
  • Simplex: Är en form av spräckpatron med ett långsamt krut som genererar ett gas tryck som spräcker berget.
  • Snigeldynamit: Ett betong liknande pulver som blandas med vatten och fylls i dom borrade hålen och expanderar långsamt vilket gör att berget spräcks.

OBS: Reglerna har ändrats för användandet av denna metod av MSB & Polismyndigheten.
Idag krävs polistillstånd för att få använda utrustningen inom detaljplanerat område.