Bergsågning

Fördelar med sågning:

  • Skapa en öppen slits för att minimera vibrationerna eller sprick bildning vid sprängning och spräckning
  • Såga rännor i berget för rörläggning eller dränering och på så sätt slippa sprängning
sprangsotning

De metoder vi använder oss av är:

  • Wiresågning
  • Klingsågning