Bilning & Rivning

Vi utför bilning och rivning av betong och berg i Katrineholm med omnejd.

Vid bilning av betong använder vi fjärrstyrda rivningsrobotar. Vanliga arbeten som kan utföras med rivningsrobot är:

  • Bilning av betong och sprucket berg
  • Klippning av betong med betongsax för ljudlös rivning
  • Schaktning
  • Rivning av smältugnar och skänkar

Vi har 3 st rivningsrobotar som drivs av el och har en liten inverkan på miljön. Våra rivningsrobotar är förhållandevis små och kan användas i trånga utrymmen. Till maskinerna har vi skopor, hydraulhammare, och betongsax. För mindre rivningsobjekt använder vi oss av olika handhållna bilningsmaskiner.

Vi har återkommande uppdrag på SKF Mekan i Katrineholm med att riva infodringar i ugnar och skänkar.