Stenspräckning

Stenspräckning är en metod för borttagning av sten och berg som passar bra i känsliga miljöer såsom i trädgårdar och på hustomter.

Vid spräckning genereras inte lika kraftiga vibrationer som när dynamit används vilket innebär att besiktningar av närliggande hus inte blir lika omfattande som vid användande av sprängämne. Vi besiktigar dock de närmaste husen och sätter upp mätare utifall någon skulle uppleva obehag eller påstå sig fått skador på sitt hus efter spräckning har skett.

Med stenspräckning kan man spräcka stenar, mindre bergklackar och betongfundament för att underlätta bilning. Vid mindre mängder så kan vi använda krutpatroner för att sönderdela berg, sten eller betong. Idag använder vi endast krutpatroner med eltändning t.ex. SIMPLEX.

OBS: Reglerna har ändrats för användandet av denna metod av MSB & Polismyndigheten.

Idag krävs polistillstånd för att få använda utrustningen inom detaljplanerat område.